Administracja danymi osobowymi


Administratorem danych osobowych ADO jest Marcin Landerss z siedzibą w Warszawie ( kod 02-495), przy ul. Tadeusza Hennela 10, budynek B1, lokal 189.

Z ADO możesz nawiązać kontakt listownie pod podanym wyżej adresem, lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane będą przetwarzane:
a/ do czasu zakończenia realizacji zamówienia
b/ do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora jest dobrowolne.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, system rejestracji zwrotów i reklamacji, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są, lub mogą być współadministrowane w zależności od potrzeby przez:

• nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków
• Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
• BaseLinker Sp. z o.o., Plac Solny 15, 50-062 Wrocław
• Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
• InPost S.A. ul. Wielicka 28, EQUAL BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków
• DPD Polska, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15
• Furgonetka – Furgonetka Sp z o.o. Sp. k. ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa
• Wolante Investments Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
• PKN Orlen, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
• Żabka Polska Sp. z o.o., Plac Andersa 7, 61-894 Poznań
• Centrala „RUCH” S.A. w restrukturyzacji, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
• Firmy, które realizują obsługę księgową, płatności, firmy windykacyjne, firmy marketingowe
• Organy Administracji Państwowej
• Inne, wyżej niewymienione podmioty biorące udział na każdym etapie realizacji zamówienia