Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Jako Klient będący konsumentem możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość. Masz na to 14 dni licząc od dnia następnego po dniu wejścia w posiadanie rzeczy. Nie musisz podawać przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać na nasz adres e-mail, lub na adres naszego sklepu:

MadaMaxa,
ul. Wiosny Ludów 63,
02-495 Warszawa.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy w dogodnym dla siebie formacie:
DOC (Microsoft Word)
ODT (Open Office)
PDF (Adobe Acrobat)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz również wysłać do nas poprzez adres e-mail, redagując jego treść własnymi słowami. Otrzymanie oświadczenia potwierdzimy oddzielnym e-mail`em wysłanym na Twój adres.

Zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w tej sytuacji obowiązek rozliczenia się.

Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powinien dokonać tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, lub pierwotny sposób zapłaty jest niemożliwy do przeprowadzenia w ustawowym terminie z przyczyn naturalnych nie leżących po stronie sprzedawcy ( np płatności dokonano już nieaktywną kartą lub z nieaktywnego konta bankowego).

Należy przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia.

Konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Oznacza to, że sprawdzenie właściwości produktu może odbywać się tak jak w sklepie stacjonarnym (czyli np. można wyjąć samochodowy uchwyt indukcyjny do telefonu z opakowania, sprawdzić działanie pokręteł, podłączyć do zasilania jeśli takie oferuje sklep, ale już zdejmować plomb gwarancyjnych, folii ochronnych, czy mocować uchwyt na szybie i użytkować w sposób ciągły nie można. Jeżeli konsument zrobi to jednak i zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami jakie poniesie w trakcie przywracania uchwytu do stanu pierwotnego. W sytuacji, kiedy stan techniczny zwracanej rzeczy będzie wymagał poniesienia kosztów przywrócenia jej do stanu pierwotnego tak wysokich, że przekroczą one wartość produktu, lub przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego będzie nie możliwe z przyczyn technologicznych, sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru.
W takim przypadku Kupujący zostanie zobligowany do zorganizowania we własnym zakresie formy odbioru rzeczy, np zamówienie kuriera na adres siedziby sklepu stacjonarnego Sprzedawcy.

Większość produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym posiada plomby gwarancyjne i folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Prosimy nie usuwać tych zabezpieczeń jeśli chcesz zrezygnować z zamówienia. Usunięcie folii spowoduje obciążenie kupującego dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem powierzchni do nałożenia nowych folii ochronnych, oraz kosztami samej folii, zaś brak plomb gwarancyjnych i/lub oznaki nieuprawnionej ingerencji w produkt może uniemożliwić skorzystanie z gwarancji/rękojmi.

W przypadku rezygnacji z:
– części zamówienia dokonanego w ramach zakupu z wykorzystaniem rabatu/upustu:
rabaty zostaną anulowane, a zwrot kwoty za zwracane produkty zostanie pomniejszony o wartość udzielonego rabatu/upustu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Ci jako konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i poinformowaliśmy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym, jak spełnimy świadczenie, utracisz prawo do odstąpienia od umowy;

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb;

– w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– zawartych w drodze aukcji publicznej;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizację umowy rozpoczęliśmy za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po tym, jak poinformowaliśmy Cię, że w tej sytuacji tracisz prawo odstąpienia od umowy,

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarczamy w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np, kupon zniżkowy na zakup biletu na konkretny seans w kinie na konkretny dzień i godzinę,

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. ogniwa zamontowane w powerbanku).

Szczegółowe Warunki:

Kiedy kupujesz zestaw produktów jako zestaw ( jednostkę sprzedaży ), zawierasz umowę sprzedaży w sposób kompleksowy. Możesz odstąpić od umowy jedynie w całości i zwracasz cały zestaw produktów. Gdy odstępujesz od umowy sprzedaży, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży. Dotyczy to np. przedmiotów dołączonych do głównego produktu jako bezpłatnych próbek.

Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstępujesz od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) nam produktu.

Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie – zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.

Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]