Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sklepu MadaMaxa – Swoje Jutro Kreujesz dziś z dnia 21.08.2022

Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.madamaxa.pl, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca, Sprzedający, lub prowadzący sklep internetowy pod adresem www.madamaxa.pl – 

MadaMaxa
02-495 Warszawa
ul. Tadeusza Hennela 10/B1/189
woj. mazowieckie
NIP: 563-104-75-80
Regon: 110679191

NR BDO: 000497997

+48 507 111 517

Klient 
– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.madamaxa.pl.
Produkt – rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie.
Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej sklepu przy każdym produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (zw). Cena nie uwzględnia kosztów dostawy produktu do miejsca dostawy.
Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem produktu do miejsca dostawy.
Termin dostawy – termin dostarczenia produktu do miejsca dostawy.
Dostawca – firma kurierska, której sprzedawca powierza dostawy produktów.
Zamówienie – zamówienie produktu złożone przez klienta, zgodnie z regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.
Miejsce dostawy – adres wskazany przez klienta w zamówieniu, na terenie RP.
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
DOK – Departament Obsługi Klientów dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, koszt połączenia wg stawek operatora Klienta.
Punkt Odbioru Osobistego – punkt, w którym Sprzedawca umożliwia odbiór Produktu, w przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji w Zamówieniu.

3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sieci Internet, oraz w sklepie stacjonarnym.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie na terenie RP.

5. Informacje podane na stronie internetowej sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją.

7. Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JawaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies) dla urządzeń mobilnych: urządzenie mobilne z systemem operacyjnym (IOS 8 lub wyższy; Android 4.0 lub wyższy; Windows Phone 7 lub wyższy) umożliwiającymi uruchomienie przeglądarki internetowej (z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies).

8. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca na potrzeby obsługi Zamówień kontaktuje się z Klientami drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

10. Treści umów sprzedaży zawartych w sklepie są przechowywane przez system informatyczny sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy zarejestrowany klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.