Sprzedaż Treści Cyfrowych

Treści cyfrowe to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. audiobooki), a także zapisane na nośniku materialnym (np. płyta CD).

W umowach o dostarczanie treści cyfrowych działamy jako licencjodawca treści cyfrowych. Umowę licencyjną z licencjodawcą zawierasz w chwili, w której akceptujesz tę umowę podczas odtwarzania treści cyfrowych, lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeśli nie ma wymogu akceptacji umowy licencyjnej.

Gdy sprzedajemy Ci treści cyfrowe, które dostarczamy na trwałym nośniku, odpowiadamy wyłącznie za wady nośnika, na którym utrwalono treść cyfrową. Nie odpowiadamy za wady treści cyfrowych umieszczonych na tym nośniku.

Za Twoją zgodą jako konsumenta spełniamy świadczenie z umowy o dostarczanie treści cyfrowych – które nie są zapisane na nośniku materialnym – przed upływem 15-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. To oznacza, że gdy za Twoją zgodą dostarczymy Ci produkty lub umożliwimy ich pobranie bez użycia trwałego nośnika, np. udostępnimy Ci klucz aktywacyjny – Twoje prawo odstąpienia od umowy wygasa. [O terminie odstąpienia od umowy mówi art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.]

Jeśli jako konsument zawrzesz z nami umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy za Twoją wyraźną zgodą zaczniemy tę umowę realizować, zanim upłynie termin odstąpienia od umowy, oraz poinformowaliśmy Cię o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

[Podstawa prawna: art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.]

Jeśli jako konsument kupisz od nas nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, które dostarczymy Ci w zapieczętowanym opakowaniu, i je otworzysz – nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.]