Twoje prawa w świetle RODO

IV. Twoje prawa w świetle RODO

Jakie masz prawa w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych.

Masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu napisz do nas. Przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo otrzymać kopię swoich danych w standaryzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię danych prześlemy Tobie lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Usługa dotyczy wyłącznie danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie.

Prawo do poprawiania danych.

Masz prawo do poprawiania lub uzupełniania swoich danych osobowych. Jeśli masz konto w sklepie www.madamaxa.pl, możesz w każdej chwili edytować zarówno swoje dane osobowe, jak i zgody.

Prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym”.

Zawsze masz prawo usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy, poza kilkoma wyjątkami:

masz otwarte zamówienie – jeszcze niewysłane
czekamy na Twoją opłatę, niezależnie od metody płatności,
kupiłeś coś w naszym sklepie – wtedy Twoje dane osobowe możesz usunąć, jednak dane dotyczące transakcji pozostaną w dokumentach i celach księgowych, tak długo jak wymaga tego prawo

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni.

Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach czysto marketingowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy:

• nie zgodzisz się, abyśmy przetwarzali dane na podstawie uzasadnionego interesu podmiotów, które wspólnie zarządzają Twoimi danymi. Ograniczymy przetwarzanie danych po tym, jak sprawdzimy, czy istnieje taki uzasadniony interes;
• zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Ograniczymy przetwarzanie danych do momentu, aż sprawdzimy ich poprawność;
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
• nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niewłaściwie, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).
Przez zgłoszeniem naruszenia RODO i złożeniem skargi do UODO można skorzystać z infolinii UODO pod numerem telefonu 606-950-000. Jest ona czynna w dni robocze od 10.00 do 13.00. Urząd Ochrony Danych Osobowych znajduje się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Biuro jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i jak możesz korzystać ze swoich praw, napisz do nas.

Administrator danych osobowych.

Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie Twych danych osobowych, wyznaczyliśmy administratora ochrony danych osobowych. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail.