Zasady przetwarzania danych osobowych

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonych przez Klientów zgód oraz wymogami prawa, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1 RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich całkowite bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Tego typu informacje wysyłamy Ci, gdy mamy w tym uzasadniony interes.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są lub mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, z którymi podpisaliśmy odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych, na zlecenie administratora.

To oznacza, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Twoje dane osobowe przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym – gdy realizujemy usługi, które zdefiniowaliśmy w naszym regulaminie, i tylko w zakresie, w jakim możemy powierzyć ich przetwarzanie na podstawie podpisanych przez nas odrębnych umów.

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?

• Do momentu, w którym będzie Pani/Pan zarejestrowanym klientem sklepu internetowego, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z zawartą umową
• Przez okres realizacji umowy sprzedaży towaru, lub realizacji usługi, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową/usługą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych, by zarządzać zakupami zrobionymi na platformach:
madamaxa.pl, allegro.pl, innych platformach handlowych pośredniczących w sprzedaży między Tobą a nami, oraz złożonymi drogą e-mail`ową oraz telefoniczną.

WYKORZYSTANIE DANYCH – ZAKUPY

Potrzebujemy tych danych, aby opracować zamówienie, zwroty, reklamacje, zgłoszenia gwarancyjne i pogwarancyjne, zarządzać płatnościami, dostarczać powiadomienia o statusie zamówienia oraz rozwiązywać ewentualne problemy. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, adres e-mail i numer telefonu;
• informacje na temat płatności i historię płatności, nazwę Twojego banku
• inne przekazane przez Ciebie dane na etapie składania zamówienia, oraz w trakcie jego realizacji
• informacje na temat zamówień.


WYKORZYSTANIE DANYCH – MARKETING

Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach czysto marketingowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, informacje o ofertach, z których korzystasz, i produktach, które umieszczasz w koszyku zakupów lub z niego usuwasz.
• Jeśli posiadasz konto w naszym serwisie, będziemy też przetwarzać: historie Twoich zakupów, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.